Inspirasi Dekorasi Ramadhan

  • Share

Untuk kau yang aktif dalam program keagamaan mirip ikut terlibat dalam kepanitiaan ramadhan, sukarelawan ramadhan, mungkin kau ialah takmir masjid, diminta bos di kantor, diminta tolong atasan hotel, atau sekedar ingin menghiasi rumah ketika bulan puasa mampu jadi kau membutuhkan Dekorasi Ramadhan serta Dekorasi Ramadhan di Hotel, Dekorasi Ramadhan di Mall, Dekorasi Ramadhan di Kantor, Dekorasi Ramadhan dari Styrofoam, Dekorasi Ramadhan di Rumah dan Dekorasi Ramadhan Simple.

Mirip yang kita ketahui, Ramadhan ialah bulan suci yang selalu dinantikan umat muslim di seluruh dunia karena banyaknya keutamaan di bulan ini. Bagi seorang muslim sendiri, menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan ialah hal yang wajib.

Perintah Wajib Berpuasa

Adapun dalil kewajiban puasa Ramadhan dalam Al-Qur’an dan hadis ialah sebagai berikut.

Dalil Al-Qur?An

??????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ????? ?????????? ???? ?????????? ??????????? ????????????

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kau agar kau bertaqwa. (Q.S. Al-Baqarah/2: 183)

Keutamaan Bulan Ramadhan

Ramadhan ialah Bulan Diturunkannya Al-Qur?An

Bulan Ramadhan ialah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih  sebagai bulan untuk berpuasa dan pada bulan ini p**a Al-Qur’an diturunkan. Sebagaimana Allah ta?Ala berfirman,

?????? ????????? ??????? ???????? ????? ??????????? ????? ????????? ???????????? ???? ???????? ?????????????? ?????? ?????? ???????? ????????? ????????????

?(Beberapa hari yang ditentukan itu adalah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi insan dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kau hadir (di negeri kawasan tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.? (QS. Al Baqarah [2] : 185)

Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan,?(Dalam ayat ini) Allah ta?Ala memuji bulan puasa ?Yaitu bulan Ramadhan- dari bulan-bulan lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al Qur?An dari bulan-bulan lainnya. Sebagaimana p**a pada bulan Ramadhan ini Allah telah menurunkan kitab ilahiyah lainnya pada para Nabi ?Alaihimus salam.? (Tafsirul Qur?Anil Adzim, I/501, Darut Thoybah)

Setan-setan Dibelenggu, Pintu-pintu Neraka Ditutup dan Pintu-pintu Surga Dibuka Saat Ramadhan Tiba

Rasulullah shallallahu ?Alaihi wa sallam bersabda,

????? ????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ??????????? ????????? ???????? ??????????? ?????????????

?Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu.? (HR. Muslim)

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan,?Pintu-pintu surga dibuka pada bulan ini karena banyaknya amal saleh dikerjakan sekaligus untuk memotivasi umat islam untuk melakukan kebaikan. Pintu-pintu neraka ditutup karena sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh orang yang beriman. Setan-setan diikat kemudian dibelenggu, tidak dibiarkan lepas mirip di bulan selain Ramadhan.? (Majalis Syahri Ramadhan, hal. 4, Wazarotul Suunil Islamiyyah)

Terdapat Malam yang Penuh Kemuliaan dan Keberkahan

Pada bulan Ramadhan terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu lailatul qadar (malam kemuliaan). Pada malam inilah -yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadhan- ketika diturunkannya Al Qur?Anul Karim.

Allah ta?Ala berfirman,

?????? ????????????? ??? ???????? ????????? ? ????? ????????? ??? ???????? ????????? ? ???????? ????????? ?????? ???? ?????? ??????

?Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah kau apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.? (QS. Al Qadr [97] : 1-3)

Dan Allah ta?Ala juga berfirman,

Baca Juga:  Lowongan Kerja PT RGF Human Resources Agent Indonesia

?????? ????????????? ??? ???????? ??????????? ?????? ?????? ???????????

?Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.? (QS. Ad Dukhan [44] : 3)

Ibnu Abbas, Qotadah dan  Mujahid mengatakan bahwa malam yang diberkahi tersebut ialah malam lailatul qadar. (Lihat Ruhul Ma’ani, 18/423, Syihabuddin Al Alusi)

Bulan Ramadhan ialah Salah Satu Waktu Dikabulkannya Doa

Rasulullah shallallahu ?Alaihi wa sallam bersabda,

????? ?????? ??? ????? ?????? ????????? ???? ???????? ??? ?????? ????????? ,??????? ??????? ???????? ???????? ???????? ????? ?????????????? ????

?Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan,dan setiap muslim apabila dia memanjatkan do?A maka absolut dikabulkan.? (HR. Al Bazaar sebagaimana dalam Mujma?Ul Zawaid dan Al Haytsami mengatakan periwayatnya tsiqoh/terpercaya. Lihat Jami?Ul Ahadits, Imam Suyuthi)

Keutamaan Puasa

1. Puasa ialah Perisai

Rasulullah shallallahu ?Alaihi wa sallam bersabda,

???????? ?????????? ??????? ??????????? ????? ????????? ???? ????????

?Puasa ialah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka.? (HR. Ahmad dan Baihaqi, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shohihul Jami?)

2. Orang yang Berpuasa akan Menerima Pahala yang Tak Terhingga

three. Orang yang Berpuasa akan Menerima Dua Kebahagiaan

four. Bau Lisan Orang yang Bepuasa Lebih Harum di Hadapan Allah daripada Bau Misik/Kasturi

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ?Alaihi wa sallam bersabda,

????? ??????? : ????? ?????? ????? ????? ???? ?????? ?????????? ? ????????? ??? ? ??????? ??????? ???? . ???????????? ??????? ? ??????? ????? ?????? ?????? ?????????? ? ????? ???????? ????? ???????? ? ?????? ???????? ?????? ? ???? ????????? ?????????? ?????? ??????? ??????? . ????????? ?????? ????????? ???????? ????????? ???? ?????????? ???????? ?????? ??????? ???? ????? ????????? ? ??????????? ??????????? ????????????? ????? ???????? ?????? ? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????????

?Allah berfirman,?Setiap amal anak Adam ialah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut ialah untuk-Ku dan Saya yang akan membalasnya. Puasa ialah perisai. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa maka janganlah berkata kotor, jangan p**a berteriak-teriak. Kalau ada seseorang yang mencaci dan mengajak berkelahi maka katakanlah,?Aku sedang berpuasa?. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya bau lisan orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau misk/kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, saat berbuka mereka bergembira dengan bukanya dan saat bertemu Allah mereka bergembira karena puasanya?. ? (HR. Bukhari dan Muslim)

five. Puasa akan Menawarkan Syafaat bagi Orang yang Menjalankannya

Rasulullah shallallahu ?Alaihi wa sallam bersabda,

?????????? ???????????? ??????????? ?????????? ?????? ???????????? ??????? ?????????? ???? ????? ?????????? ?????????? ?????????????? ???????????? ???????????? ?????. ????????? ?????????? ?????????? ????????? ??????????? ???????????? ?????. ????? ??????????????

?Puasa dan Al-Qur?An itu akan menawarkan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata,?Wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan saya untuk menawarkan syafaat kepadanya?. Dan Al-Qur?An p**a berkata,?Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan saya untuk memberi syafaat kepadanya.? Beliau bersabda, ?Maka syafaat keduanya diperkenankan.?? (HR. Ahmad, Hakim, Thabrani, periwayatnya shahih sebagaimana dikatakan oleh Al Haytsami dalam Mujma?Ul Zawaid)

6. Orang yang Berpuasa akan Menerima Pengampunan Dosa

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ?Alaihi wa sallam bersabda,

???? ????? ????????? ????????? ????????????? ?????? ???? ??? ????????? ???? ????????

?Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu absolut diampuni?. (HR. Bukhari dan Muslim)

7. Bagi Orang yang Berpuasa akan Disediakan Ar Rayyan

Sahl bin Sa’d radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ?Alaihi wa sallam bersabda,

Baca Juga:  7 Metode Stabilisasi Tanah pada Pekerjaan Konstruksi

????? ??? ?????????? ?????? ??????? ???? ??????????? ? ???????? ?????? ????????????? ?????? ???????????? ? ??? ???????? ?????? ?????? ?????????? ? ??????? ?????? ????????????? ???????????? ? ??? ???????? ?????? ?????? ?????????? ? ??????? ???????? ???????? ? ?????? ???????? ?????? ??????

“Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama  Ar-Royyaan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka,’Di mana orang-orang yang berpuasa?’ Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Kalau mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Simak selengkapnya disini. Klik https://muslim.Or.Identification/343-keutamaan-puasa-ramadhan.Html

Setelah mengetahui dalil perintah wajib berpuasa dan keutamaan di bulan ramadhan, mari kita eksklusif saja ke inti artikel ini yaitu mengenai Dekorasi di bulan Ramadhan.

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan Rajut

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan Bintang Emas

Dekorasi Ramadhan Makanan

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan

Dekorasi Ramadhan di Hotel

Untuk menarik para hotelier, biasanya para pengusaha hotel sangat antusias dalam mendesain dengan tema ramadhan di hotelnya. Dekorasi yang ada diperlukan membuat para pengunjung semakin excited dan tetap mencicipi suasana ramadhan meskipun mereka sedang dalam program bepergian dan menginap di hotel.

Dekorasi Ramadhan di Hotel

Dekorasi Ramadhan di Hotel

Dekorasi Ramadhan di Hotel

Dekorasi Ramadhan di Hotel

Dekorasi Ramadhan di Hotel

Dekorasi Ramadhan di Hotel

Dekorasi Ramadhan di Hotel

Dekorasi Ramadhan di Hotel Merah Maroon

Dekorasi Ramadhan di Hotel

Dekorasi Ramadhan di Hotel

Dekorasi Ramadhan Emas di Hotel

Persiapan Dekorasi Ramadhan di Hotel

Dekorasi Ramadhan Entrance di Hotel

Dekorasi Ramadhan Pintu Depan di Hotel

Dekorasi Ramadhan Meja Makan di Hotel

Dekorasi Ramadhan di Mall

Mall yang menjadi sentra keramaian, tentu menjadi mutlak untuk melakukan dekorasi sesuai momen yang ada. Di bulan puasa salah satunya, mall-mall akan mendekorasi hall tengahnya semegah mungkin untuk menarik perhatian para pengunjung. Rasanya dekorasi di mall ialah salah satu dekorasi yang biasanya paling mewah yang biasa kita temui ketika bulan ramadhan. Acapkali dekorasi ramadhan di mall ini dimanfaatkan para pengunjung untuk berfoto bersama grup atau selfie.

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Mall

Dekorasi Ramadhan di Kantor

Sebagian besar kantor ketika bulan puasa juga ikut meramaikan bulan ini dengan mendekorasi kantor mereka dengan nuasa islami. Hal ini umumnya dilakukan oleh setiap kantor agar karyawan merasa tidak bosan dengan suasana yang monoton. Nir hanya di kala ramadhan, kantor juga mendekorasi di ketika momen-momen penting lainnya. Investasi dalam bentuk dekorasi ini diperlukan mampu meningkatkan produktifitas karyawan di kantor.

Dekorasi Ramadhan di Kantor BUMN

Dekorasi Ramadhan di Kantor Mewah

Dekorasi Ramadhan di Kantor Provider

Dekorasi Ramadhan di Kantor Gameloft

Dekorasi Ramadhan Murah di Kantor

Dekorasi Ramadhan di Kantor Rumah Yatim

Dekorasi Ramadhan Murah di Kantor

Dekorasi Ramadhan di Kantor Sederhana Murah

Dekorasi Ramadhan Unta di Kantor

Dekorasi Ramadhan di Bengkel

Dekorasi Ramadhan di Kantor Bimbingan Belajar

Dekorasi Ramadhan di Kantor Keuangan

Dekorasi Ramadhan Bedug di Kantor

Dekorasi Ramadhan di Kantor Pintu Depan

Dekorasi Ramadhan di Kantor CS

Dekorasi Ramadhan di Kantor CS

Dekorasi Ramadhan di Kantor

Dekorasi Ramadhan dari Styrofoam

Dekorasi-dekorasi yang biasa kalian lihat di bulan puasa, entah itu mall, kantor, hotel atau kau beli untuk dekorasi di rumah, kebanyakan bahannya styrofoam. Material atau bahan ini dipilih karena mudah dibentuk dan harganya relatif murah. Cukup dengan tali besi bergerigi maka kau sudah mampu membentuk bentuk dekorasi yang kau ingin dari styrofoam.

Dekorasi Ramadhan Fast dari Styrofoam

Dekorasi Ramadhan Promosi dari Styrofoam

Dekorasi Ramadhan Unik dari Styrofoam

Dekorasi Ramadhan Studio dari Styrofoam

Dekorasi Ramadhan di Toko dari Styrofoam

Dekorasi Ramadhan dari Styrofoam Sederhana

Dekorasi Ramadhan Area Meerting dari Styrofoam

Dekorasi Ramadhan Panggung Konser dari Styrofoam

Dekorasi Ramadhan Bedug dari Styrofoam

Dekorasi Ramadhan Maroco dari Styrofoam

Marhaban Ya Ramadhan dari Styrofoam

Dekorasi Ramadhan di Rumah

Di bulan puasa, tidak ada salahnya kalau kalian ingin mendesain rumah dengan pernak-pernik khas ramadhan. Selain mempercantik area di rumah, dekorasi yang kau buat mampu menciptakan suasana baru dan pastinya menambah semangat kau dalam menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan. Kau mampu mencari pernak-pernik keperluan dekorasi ramadhan ini market place atau mampu juga kau buat sendiri.

Dekorasi Ramadhan di Rumah

Dekorasi Ramadhan Gantungan Kertas Sederhana

Dekorasi Ramadhan Gantungan Kertas Colorful

Dekorasi Ramadhan di Ruang Tamu

Dekorasi Ramadhan Simple Lipatan Kertas

Dekorasi Ramadhan Warna Pop Up

Dekorasi Ramadhan Gantungan Kayu dengan Tulisan

Dekorasi Ramadhan Ulang Tahun

Dekorasi Ramadhan Tempelan Kertas

Dekorasi Ramadhan Mahkota dari Kertas

Dekorasi Ramadhan Ka'bah Al-Quran

Dekorasi Ramadhan Abu Minimalis

Dekorasi Ramadhan Meja Ungu

Dekorasi Ramadhan Simple

Dekorasi Ramadhan yang simple atau sederhana, tentu akan lebih mudah untuk dibuat. Cukup manfaatkan bahan yang ada di sekitar mu secara kreatif dan mulailah berkreasi. Akibat yang ciamik tergantung dari seberapa lihai kau mendekorasikannya.

Dekorasi Ramadhan Count Down Card

Dekorasi Ramadhan Angka Arab

Dekorasi Ramadhan dari Lilitan Kayu

Dekorasi Ramdhan Simple Blue

Dekorasi Ramadhan Sederhana Tempelan Kertas

Dekorasi Ramadhan Gantungan Ka'bah

Dekorasi Ramadhan Tulisan Ramadhan Mubarak

Dekorasi Ramadhan Lampu di Pojokan

Dekorasi Ramadhan Lampu dan Bulan Sabit

Dekorasi Ramadhan Lilin Arab

Dekorasi Ramadhan Pink

Dekorasi Ramadhan Lampu Kecil

Dekorasi Ramadhan Masjid Merah

Nah itu tadilah beberapa Ilham dekorasi ramadhan yang mampu kami bagikan. Semoga akibat kurasi gambar-gambar dekorasi ramadhan di atas mampu menjadi referensi dan bermanfaat. Semangat berpuasa.

Berlangganan update artikel terbaru thru e mail:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × 4 =