Gambar Bangunan

  • Share

Gambar adalah  Alat komunikasi Untuk memberikan (mengomunikasikan) fikiran/pendapat/ ilham dipakai bahasa.  Dalam bidang teknik, salah satu bahasa yang dipakai ialah gambar teknik.

Jenis gambar teknik:

?? Gambar arsitektur

?? Gambar mesin

?? Gambar sipil

Peran Gambar dalam suatu Pekerjaan

Gambar perspektif

Ialah sebuah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata insan. Biasanya mata insan melihat objek benda semakin jauh semakin kecil sehingga gambar yang dihasilkan terlihat lebih realistis. Diambil dari Bahasa Itali yaitu “prospettiva” yang berarti gambar pandangan. Gambar dibuat sedemikian rupa agar terbentuk objek atau gambar dari besar ke kecil menggunakan satu titik hilang, dua titik hilang atau tiga titik hilang

Terdapat three sudut pandang yang dilihat dari posisi mata kita berada dari objek yaitu sudut pandang tinggi, everyday dan rendah. Sudut pandang tinggi juga acapkali disebut dengan sudut pandang mata burung yang seolah-olah kita melihat objek dari atas.

Untuk sudut pandang ordinary, kita seakan-akan melihat objek atau benda dari posisi biasa yaitu dari arah depan. Yang terakhir sudut pandang rendah atau acapkali juga disebut dengan sudut pandang kucing yang seolah-olah kita melihat objek dari bawah.

Baca Juga:  Tips Cara Menghemat Ruang Dengan Menyatukan Kamar Anak
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

thirteen + fifteen =